preskoči na sadržaj

Prirodoslovno-grafička škola Zadar

Login
Tražilica
Kemijski laboratorij

         

Terenska nastava

 

 

Zelene ulice našeg grada

Forenzična ispitivanja

Brojač posjeta
Ispis statistike od 15. 5. 2013.

Ukupno: 2481491
Ovaj mjesec: 1198
Ovaj tjedan: 193
Danas: 73
oglasna ploča
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
Natječaj za nastavnika grafike
Autor: Tesa Škifić Zuanović, 3. 9. 2020.

Na temelju članaka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17.,68/18), čl.6/st.3, čl.8 i čl.17 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u  Prirodoslovno-grafičkoj školi Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 3,  r a s p i s u j e   s e

N  A  T  J  E  Č  A  J
za nastavnika grafike

Nastavnik grafike, puno radno vrijeme, jedan (1) izvršitelj na određeno vrijeme
Mjesto rada: Zadar


Uvjeti:
Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17., 68/18)

Kadrovski uvjeti (vrsta i razina obrazovanja):
VSS, dipl.ing.grafičke tehnologije, mag.grafičke tehnologije

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • preslik domovnice
  • preslik diplome
  • presliku da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Izabrani kandidat bit će dužan prije sklapanja ugovora o radu predočiti izvornike isprava.

Poziv kandidatima za intervju bit će objavljen na web stranici škole najmanje pet dana prije intervjua, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. Na intervju će biti pozvani kandidati s potpunom i pravodobnom dokumetacijom.

Kandidati će biti obavješteni o rezultatima natječaja u roku od pet (5) radnih dana od dana održavanja sjednice Školskog odbora na kojoj će se glasati o izboru radnika po natječaju.

Prijavom na ovaj natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Na ovaj natječaj se ravnopravno natječu osobe oba spola.

Natječaj traje od 03.09.2020. do 11.09.2020.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/

Kandidatom će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Prijave na natječaj podnose se poštom na adresu:

                                    
Prirodoslovno-grafička škola – Zadar
Perivoj Vladimira Nazora 3
23000  Zadar
(za natječaj)


Ravnatelj:
Tomislav Grbin, dipl.ing.

KLASA: 602-03/20-01/145
URBROJ: 2198- 1-63-20-01
U Zadru, 02. rujna 2020.Priloženi dokumenti:
NATJECAJ_grafika_2020-09-03.doc (45.50 KB)


[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju