2021-05-18 09:26:42

Festival znanosti - " Mikrobiološka kultura"

U sklopu Festivala znanosti učenici 4.B razreda - kemijski tehničar, odslušali su predavanje "Mikrobiološka kultura" koje je vodila  dr. sc. Jelena Lončar sa Svečilišta u Zadru - ODJEL ZA EKOLOGIJU, AGRONOMIJU I AKVAKULTURU

Festival znanosti - " Mikrobiološka kultura"   U sklopu Festivala znanosti učenici 4.B razreda - kemijski tehničar, odslušali su predavanje "Mikrobiološka kultura" koje je vodila  dr. sc. Jelena Lončar sa Svečilišta u Zadru - ODJEL ZA EKOLOGIJU, AGRONOMIJU I AKVAKULTURU. Nakon predavanje je izveden praktični rad na uređaju koji sakuplja zrak i direktno nasađuje mikroorganizme na hranjivu podlogu. Hranjive podloge su stavljene na inkubaciju 48 h. Determinacija mikroorganizama će se provesti na satu mikrobiologije. Predavanje i praktični rad su izvedeni u sklopu predmeta mikrobiologije uz dr. sc. Jelenu Lončar, laboranticu Jolandu Genda i profesoricu Valentinu Zelenika. 

Prirodoslovno-grafička škola Zadar