2019-05-21 22:16:47

EDUKACIJE I RADIONICE VIRTUALNE STVARNOSTI I KREIRANJE SADRŽAJA VIRTUALNE STVARNOSTI ZA POTREBE PODUZETNIŠTVA I NASTAVNOG PROCESA

U sklopu projekta VR LABoratorij za mlade - Zadar organizirane su edukacije i radionice Virtualne stvarnosti i kreiranje sadržaja Virtualne stvarnosti za potrebe poduzetništva i nastavnog procesa. 

Kroz niz radionica upoznali smo se s tehnologijom VR-a, opremom za produkciju VR-a, osmišljavali smo sadržaj, snimali smo video i foto materijale te kasnije sve to obradili i montirali u specijaliziranim programima za obradu i montažu VR sadržaja.


 

Svoje znanje stečeno na ovim radionicama upotpuniti ćemo sudjelovanjem na VR Challenge danu 17. lipnja 2019 u sklopu KvartArt-a gdje ćemo predstaviti svoje ideje za nove i inovativne turističke proizvode kojima je baza VR sadržaj. Vidimo se!


Prirodoslovno-grafička škola Zadar